• Vertrouwenspersonen

  SC Jekerdal wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen plezier heeft en samen voetbalt. Om een veilige omgeving te behouden, werken we ijverig samen om intimidatie, meningsverschillen, rassendiscriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Daarnaast hebben we mogelijkheden om leden, met behoud van anonimiteit, financieel te helpen.

  Vertrouwenscontactpersoon
  Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

  Heb je klachten of vragen over het gedrag van medespelers, ouders, trainers, leiders of andere mensen binnen de club, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon via email: vertrouwenspersoon@scjekerdal.nl

  Financieel contactpersoon
  Heb je zorgen over het betalen van de contributie of voetbalkleding? Door geldzorgen kan het lastig zijn om de contributie voor jouw voetbalclub te betalen. Terwijl blijven sporten in moeilijke tijden juist éxtra belangrijk is. Wil je iemand hierover spreken? Neem dan contact op met Roberto Lanckohr. Roberto is Financieel Contactpersoon voor SC Jekerdal. De Financieel Contactpersoon is een vrijwilliger bij wie je – helemaal vertrouwelijk - terecht kunt met vragen en die jou op weg kan helpen.
  Je kunt Roberto bereiken op roberto.lanckohr@ing.com of +31-6-22489547.

  Jeugdfonds Sport Limburg
  Als verenigining kunnen we ook via Jeugdfonds Sport Limburg kinderen helpen bij het betalen van de contributie. Jeugdfonds Sport Limburg is er voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering, schulden, ZZP’ers, werkende armen, gescheiden ouders of andere redenen waarom ouders de sport niet kunnen betalen.

  Denk je hiervoor in aanmerking te kunnen komen, neem dan contact op met onze penningmeester: penningmeester@scjekerdal.nl.