• Technische commissie

    Het Technisch Hart is een platform binnen de vereniging SC Jekerdal dat zich bezighoudt met het voetbaltechnische deel van de club. Het wordt gevormd door de manager Voetbaltechnische Zaken en de Technische Jeugdcoördinator. De laatste vormt een drie-eenheid met de coördinator onderbouw en de coördinator bovenbouw.

    Het bestuurslid Technische Zaken is vanuit/namens het bestuur uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het vormgeven (regierol), uitdragen, monitoren en (laten) uitvoeren van de voetbalvisie van SC Jekerdal.

    Het Technisch Hart laat zich omringen met commissieleden, zoals bijvoorbeeld de hoofdtrainer van de senioren en de trainers van de jeugdelftallen. Een goede samenwerking tussen jeugd en senioren is belangrijk voor de uitvoering van het Technisch Beleidsplan.

    Wil je meer weten over het Technische Hart en het voetbaltechnisch beleid, download dan het Technisch Beleidsplan of neem via e-mail contact op met de Technische Commissie: technischecommissie@scjekerdal.nl.