• Overige commissies

  Voor het laten functioneren van een voetbalclub zijn er veel vrijwilligers nodig die allemaal een klein of groter steentje bijdragen. Bij SC Jekerdal zijn veel taken en functies onderverdeeld in commissies. Iedere commissie heeft een lijntje met het bestuur.

  Wil je je als vrijwilliger inzetten bij de club, dan kan je (naast de sponsor- en technische commissie) kiezen voor één van de volgende commissies:

  Barcommissie
  Iedere zaterdag en zondag tijdens de thuiswedstrijden van onze teams wordt de bar van het Sportcafé bemenst door onze vrijwilligers van de barcommissie. Dit is een team van ongeveer 15 personen die per toerbeurt de verantwoordelijkheid hebben voor de bar en de teamvrijwilligers aansturen en helpen.

  Accomodatiecommissie
  De accomodatiecommissie draagt er zorg voor dat de voetbalafdeling van het sportcomplex Jekerdal er goed bij ligt. Deze groep vrijwilligers verricht allerlei werkzaamheden zoals kleinschalig groenonderhoud, het onderhoud van trainingsmateriaal, reclameborden, schilderwerk en allerlei onderhoud en aanpassingen aan de gebouwen.

  Activiteitecommissie
  De activiteitencommissie organiseert en ondersteunt allerlei activiteiten die buiten het voetballen om plaatsvinden. Bekende activiteiten zijn: het Sinterklaasfeest, de Oliebollenactie.

  Toernooicommissie
  Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van een jaarlijks terugkerend jeugdtoernooi. Vanwege de corona-maatregelen hebben we al een aantal jaren geen toernooi meer kunnen organiseren en is deze commissie niet meer actief. We hopen het seizoen 2022-2023 weer met een nieuwe groep van start te gaan.

  Communicatiecommissie
  De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Dit betekent dat ze de website onderhouden, de nieuwsbrieven schrijven en sturen, de social media accounts onderhouden, en wat er al niet meer komt kijken bij de communicatie binnen en buiten de vereniging.

  Scheidsrechterscommissie
  We hebben een scheidsrechterscommissie die scheidsrechters intern opleid, begeleid en wedstrijden voorziet van scheidsrechters. Dit is natuurlijk alleen mogelijk door een aantal regels te hanteren.

  • Niet alle wedstrijden kunnen voorzien worden van scheidsrechters aangezien we die gewoonweg niet voor handen hebben (nieuwe scheidsrechters zijn natuurlijk altijd welkom).
  • Oefenwedstrijden voorziet de commissie niet van scheidsrechters.
  • Voor beker- en competitiewedstrijden is het niet toegestaan om zelf scheidsrechters te ruilen, te vragen etc. Alles dient te gaan in overleg met de commissie.

  Heb je interesse om scheidsrechetr te worden bij SC Jekerdal, mail dan naar de scheidsrechterscommissie: scheidsrechtercommissie@scjekerdal.nl.

  Heb je intersse om je in te zetten voor de club binnen één van deze commissies? Neem dan per mail contact op met het bestuur: secretaris@scjekerdal.nl