• Lid worden van SC Jekerdal

  Kom ook voetballen bij SC Jekerdal! Vanaf de leeftijd van 5 jaar kan je al lid worden van SC Jekerdal. Kinderen kunnen wel al vanaf hun 4e jaar aangemeld worden.

  Batteraove – de Minipupillen
  Kinderen kunnen vanaf 5 jaar lid worden, ze gaan dan spelen bij de Minipupillen. Heeft je kind hier interesse in, neem dan contact op met de coördinator van de Batteraove. Je kunt een proeftraining afspreken om te kijken of het voetballen bevalt en overleggen wanneer je kind kan instromen.

  Stuur hiervoor een email aan minipupillen@scjekerdal.nl. Vermeld hierbij de naam, geboortedatum en geslacht van het kind en je telefoonnummer.

  Jeugd – 7 t/m 17 jaar
  Vanaf 7 jaar gaan kinderen in de jeugdcompetitie spelen en worden ze ingedeeld in een JO8 elftal. Als je kind in deze leeftijdscategorie valt, kun je contact opnemen met de jeugdcoordinator. Deze heeft het overzicht over alle jeugdteams die actief zijn bij SC Jekerdal, je kunt een proeftraining afspreken en meer informatie krijgen over de plaatsing in een team.

  Je neemt contact op door een email te sturen aan technischjeugdcoordinator@scjekerdal.nl. Vermeld hierbij de naam, geboortedatum en geslacht van het kind en je telefoonnummer.

  Senioren – vanaf 18 jaar
  Vanaf de leeftijd van 18 jaar valt een speler onder de senioren. Wil je spelen in een van de seniorenteams, neem dan contact op met de seniorencoördinator door een email te sturen aan seniorenvoetbal@scjekerdal.nl onder vermelding van je naam, geboortedatum, geslacht en telefoonnummer.

  Inschrijving
  Nadat duidelijk is in welk team een plek voor jouw kind of jezelf is, kan de formele inschrijving bij SC Jekerdal plaatsvinden. Hiervoor dient een volledig ingevuld inschrijfformulier per email te worden gestuurd naar ledenadministratie@scjekerdal.nl. Zij zorgen ervoor dat de inschrijving wordt verwerkt. De inschrijving is definitief nadat je daarvan een bevestiging per email hebt gekregen.

  Wil je jezelf of je kind aanmelden als voetballer en ben je 17 jaar of jonger?
  Download dan het Inschrijfformulier jeugdleden

  Wil je je aanmelden als voetballer en je bent inmiddels 19 jaar of ouder?
  Download dan het Inschrijfformulier seniorleden.

  Wil je Elftalleider of Trainer worden van een van onze voetbalteams?
  Download in dat geval het Inschrijfformulier leiders en trainer
  Leiders en Trainers betalen geen contributie!

  Het formulier kan worden gestuurd naar: ledenadministratie@scjekerdal.nl

  Contributie
  Als lid ben je contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Meer informatie over de hoogte en inning van de contributie vind je hier.