• Historie

  SC Jekerdal heeft een rijke historie en is ontstaan uit een aantal fusies. Om het begin van de club vast te willen stellen, moeten we meer dan een eeuw terug in de tijd. De KNVB neemt als oprichtingsdatum van een fusievereniging de datum van de oprichting van de eerste vereniging. Voor SC Jekerdal is dat de oprichtingsdatum van 'Sparta', opgericht op 3 september 1916.

  Op 3 september 1916 wordt een voetbalclub opgericht, als onderdeel van de St.Antoniusvereniging. Sparta is de naam en er wordt gevoetbald in de wei van boer Bollen aan de Jeker.

  Kimbria (1917-1965)
  Al in 1917 wordt de naam gewijzigd in Kimbria. In de loop der jaren worden de prestaties van Kimbria steeds beter met als klap op de vuurpijl een kampioenschap in het seizoen 1925-1926 in de 1e klasse van de toenmalige RK Voetbal federatie.

  In de jaren voor de oorlog speelt Kimbria in een van de hoogste afdelingen van de voetbalbond. De sportief gezien grootste Kimbriajaren vinden begin jaren vijftig plaats. Drie keer achter elkaar wordt Kimbria kampioen. Na het spelen van promotiewedstrijden wordt Kimbria in 1955 eersteklasser. Het aantal toeschouwers loopt op van 30 tot 50.000 per seizoen. Er wordt een aanvang gemaakt met 'betaald voetbal'. Het Kimbriabestuur neemt echter het besluit om amateur te blijven. In 1959 degradeert Kimbria na een verblijf van vier seizoenen in de hoogste amateurklasse.

  VV Sint-Pieter (1927-1997)
  De RKW Sint Pieter ziet het levenslicht op 4 september 1927. In de eerste Jaren wisselen de successen nogal. Het ene jaar is er een kampioenschap te vieren met promotie. Een jaar later volgt meestal weer een degradatie. Als het seizoen 1996-1997 nadert kan er geen representatief eerste elftal meer op de been worden gebracht. Gesprekken met MKC over een fusie verlopen voorspoedig. MKC heeft nog vier seniorenelftallen maar geen jeugd meer. Sint Pieter daarentegen heeft bijna geen senioren meer maar wel een bloeiende jeugdafdeling.

  Maasvogels (1938-1965)
  Als Kimbria 32 jaar oud is wordt in Maastricht een nieuwe voetbalclub opgericht: KNPS Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken Sportvereniging. Later in 1942 wordt de naam gewijzigd in Maasvogels. Eind mei 1965 vergaderen de besturen van beide Kimbria en Maasvogels en sluiten een concept overeenkomst. De nieuwe vereniging zal uitkomen onder de naam Maasvogels-Kimbria-Combinatie, MKC.

  MKC (1965-1997)
  Het eerste elftal van MKC komt uit in de 2e klasse A. Merkwaardig is dat er in het eerste fusiejaar twee tweede-elftallen zijn die spelen in de reserve klassen A en B. MKC neemt met zes seniorenelftallen aan de competitie deel. De jeugdafdeling telt vier A-elftallen, zes B·elftallen, circa honderd spelers en aspiranten. De nieuwe club heeft in 1965 379 leden, waaronder 168 senioren en 211 junioren.

  In 1997 degradeert het eerste elftal naar de 4e klasse A. Het is het sein voor spelers van het eerste elftal om het bestuur te bewegen om te fuseren met Sint Pieter. Ook bij die club luidt de noodklok. Er is nauwelijks nog een representatief eerste elftal. Wel lopen er veel jeugdigen rond. Vanaf het moment dat er overleg komt tussen de besturen van beide verenigingen is de fusie een feit. De nieuwe club: Sint Pieter MKC, wordt opgericht.

  Sint Pieter MKC / SC Jekerdal (1998-nu)
  De nieuwe club begint het seizoen met twee accommodaties. Op de Toustruwe spelen de senioren en op 120 meter boven zeespiegel de jeugdspelers. Die situatie blijkt niet erg handig. In overleg met de gemeente wordt het plan opgevat om op Sportpark Jekerdal een nieuw voetbalcomplex te bouwen. In 2001 wordt het nieuwe complex aan de Mergelweg geopend en verandert de naam van de club naar SC Jekerdal.

  In 2014 krijgt SC Jekerdal voor het eerst in honderd jaar een vrouwelijke voorzitter, te weten Miko Limborgh. De club telt dan inmiddels ruim zeshonderd leden, veertig jeugdteams, vier seniorenteams en twee veteranenteams. Als gezonde en levendige club wordt in 2016 het 100-jarige bestaan gevierd.