• Wij zijn op zoek naar een enthousiast bestuurslid accommodatie & materialen. Dit is een nieuwe functie binnen ons bestuur. Een uitgelezen kans om een leuke bestuursfunctie te vervullen bij onze vereniging SC Jekerdal.

  Taken
  De algemene taken van het Bestuurslid Accommodatie & Materialen zijn:

  • Accommodatiebeheer, aanspreekpunt leden, onderhoudsploeg en de gemeente m.b.t. sportpark (exclusief kantinedeel);
  • Je vormt de link tussen het bestuur en de onderhoudsploeg en materialen commissie. Je stuurt de onderhoudsploeg en materialencommissie aan en zorgt dat de juiste middelen aanwezig zijn om de taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren;
  • Contactpersoon leveranciers t.b.v. onderhoud accommodatie, velden en materialen;
  • Inkoop materialen, kleding en contractbeheer onderhoudscontracten;
  • Opstellen begroting en/of investeringsplan voor de accommodatie, materialen en kleding (in samenwerking met penning meester).
  • Centraliseren materiaal- en kledingbeheer;
  • Beheert het sleutelplan en verzorgt uitgifte en inname van sleutels ;
  • Organiseert 2-4x per seizoen een klus dag voor allerlei klussen in en rondom de accommodatie & materiaalverzorging voor teams en onderhoudsploeg;
  • Voorbereiden jaarlijkse klussen dag
  • Maandelijks bijwonen van de bestuursvergadering;
  • De ALV bijwonen;

  Tijdsbeslag

  • Gemiddeld één keer per maand bestuursvergadering inclusief voorbereiding;
  • Gemiddeld twee uur per week zaken regelen met betrekking tot materialen en accommodatie (afhankelijk van periode in het seizoen);
  • Gemiddeld één keer per zes - acht weken een bestuursdienst in weekend;

  Wie zoeken wij?
  Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon die een positieve bijdrage wil leveren aan de vereniging en affiniteit heeft met bovenstaande taken en zaken. Ook personen buiten de vereniging zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

  Overdracht
  Er zal worden gezorgd voor een goede inwerkperiode en overdracht door Jos van de Wiel en Marco Dieleman. Ook zal na de formele overdracht nog voldoende bijstand worden verleend en kan altijd een beroep op Jos en Marco worden gedaan bij eventuele (opstart)problemen.

  Interesse?
  Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Marco Dieleman (materialen@scjekerdal.nl) / Emile Slijpen ( voorzitter@scjekerdal.nl ) of persoonlijk benaderen. Of wil je iemand aandragen als Bestuurslid Accommodatie & Materialen of heb je vragen over de functie? Neem dan ook contact op met Marco of Emile.

  NB: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG):

  Een vereniging waarin iedereen zich veilig voelt, staat voorop bij SC Jekerdal. En daarom verlangt SC Jekerdal een VOG van alle vrijwilligers die werken met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.