• Lidmaatschap beëindigen

  Het lidmaatschap van SC Jekerdal heeft geen einddatum en loopt automatisch het volgende seizoen door. Een nieuw voetbalseizoen start op 1 juli, voor spelers geregistreerd op dat moment is SC Jekerdal contributie verschuldigd aan de KNVB.

  Opzeggen
  Opzeggingen dienen uiterlijk 15 juni bij de Ledenadministratie gedaan te worden, zodat deze verwerkt kunnen worden. Als het lidmaatschap niet tijdig opgezegd wordt, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Bij afmelding na 1 juli wordt Euro 30,- administratiekosten in rekening gebracht om de gemaakte kosten te dekken.
  • Bij opzeggingen na de start van de competitie is de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd, ongeacht of de speler daadwerkelijk aan trainingen of wedstrijden zal deelnemen.
  • Bij afmeldingen gedurende het seizoen vindt geen restitutie van de contributie plaats.
  • Bij het in gebreke blijven van de betaling wordt een financiële blokkade ingezet en kan de speler ook niet bij een andere club aangemeld worden.

  Opzeggen kan uitsluitend door een email te sturen aan ledenadministratie@scjekerdal.nl onder vermelding van de naam, geboortedatum en team van de speler. Een afmelding dient door de speler of ouder zelf gedaan te worden. Een afmelding bij de trainer, leider of coördinator geldt niet als officiële afmelding. De afmelding is definitief als u daarvan een bevestiging heeft ontvangen per email.

  Overstappen
  Als een speler naar een andere vereniging wil overstappen dient hij of zij zich te melden bij de nieuwe vereniging. Zij zullen dan een overschrijvingsverzoek indienen dat via de KNVB verloopt. Voor een overschrijving gelden dezelfde verplichtingen als bij een directe opzegging.

  Voor meer informatie over overschrijvingen kunt u terecht op de website van de KNVB. https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/overschrijvingen