• Contributie

  Om lid te kunnen zijn van onze vereniging ben je jaarlijks contributie* verschuldigd. De hoogte van deze contributie is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 9 juni 2022.

  Vanaf het seizoen 2022/2023 bedraagt de contributie:

  Leden tot 18 jaar: € 210,00 per jaar*
  Leden vanaf 18 jaar: € 210,00 per jaar
  Uitwonende studenten: € 160,00 per jaar
  Veteranen: € 160,00 per jaar
  Niet Spelende Ondersteunende leden €   50,00 per jaar
  Niet Spelende Kader Leden €   00,00 per jaar
     
  Per inschrijving € 20,00 euro administratiekosten!

  LET OP: Het niet tijdig betalen van de contributie en/of inschrijfgeld leidt tot aanmaningskosten en eventueel tot schorsing.

  Inning contributie
  Voor de inning van de contributie maakt SC Jekerdal gebruik van ClubCollect. Vanuit ClubCollect wordt per email (en/of SMS) een betaallink verstuurd en dienen leden de betaling te voldoen. De contributie kan in één keer betaald worden, er bestaat ook de mogelijkheid om in 4 maandelijkse termijnen te betalen. Betalingen via ClubCollect verlopen via automatische incasso of iDEAL en zijn zo 100% veilig. Om de betalingen mogelijk te maken, verstrekken wij een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer) aan ClubCollect. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester, ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de contributiebetaling en zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Als clublid kun je erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kun je vinden op https://www.clubcollect.com/nl/juridisch/#privacy.

  Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem dan contact op met de penningmeester. Voor meer informatie over ClubCollect zie www.clubcollect.com.

  Inschrijfgeld
  Het inschrijfgeld van € 20,00 dient te worden voldaan samen met de contributie in het seizoen dat het lidmaatschap aanvangt.

  Jeugdfonds Sport Limburg
  Als verenigining kunnen we via Jeugdfonds Sport Limburg kinderen helpen bij het betalen van de contributie. Jeugdfonds Sport Limburg is er voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering, schulden, ZZP’ers, werkende armen, gescheiden ouders of andere redenen waarom ouders de sport niet kunnen betalen.

  Denk je hiervoor in aanmerking te kunnen komen, neem dan contact op met onze penningmeester: penningmeester@scjekerdal.nl.

   

  * In de statuten staat m.b.t. de contributie in artikel 8 het volgende: 
  "De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  Ereleden en leden van verdiensten zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd."