• “Une grande merci” aan alle trainers, teamleiders, scheidsrechters, grensrechters, coördinatoren, commissieleden, vrijwilligers, ondersteunende leden/ouders en sponsoren voor jullie inzet en bijdrage in het afgelopen jaar. Zonder jullie – vaak tomeloze - inzet is het niet mogelijk om te voetballen.

  Dank, namens alle voetballende leden.

  In de voorbije jaren riep het bestuur op tot samenhorigheid en inzet voor de vereniging (lees vrijwilligers werk) en daar zijn grote stappen in gezet;

  Bij toerbeurt worden de zaterdagen bemenst met ouders van jeugdleden die de handen uit de mouwen steken in de bar of als gastvrouw/heer om spullen klaar te zetten, veldjes uit te zetten, bezoekers welkom te heten en naar de juiste kleedkamer en veld te verwijzen, een drankje in de pauzes aanbieden en een oogje in het zeil te houden. 

  De Communicatie commissie heeft hard gewerkt aan de nieuwe website, social-media, direct mails, nieuwsbrieven en (kader-) apps.  

  De Bar is weer iedere speeldag van het weekend geopend met dank aan de nieuw opgezette Barcommissie.

  Door de Activiteitencommissie is onder andere het Sinterklaas feest georganiseerd dat druk bezocht is door onze allerkleinste leden en hun familie.

  Ons technisch Kader organiseert In de kerstvakantie een trainingskamp voor de jeugd. 

  Door de Toernooicommissie treden we weer naar buiten: naast het al twee maal succesvol georganiseerde “Ajax Camp” zal komend jaar ook weer het Internationaal Jeugdtoernooi SC Jekerdal op de agenda staan.

  Alle Senioren teams ( 1e tm 6e ) samen met de Veteranen ( Vets 1 en Vets 2) hebben zich samengepakt (!) en gehoor gegeven om mee te werken aan die belangrijke verbinding met de club / saamhorigheid: trainingen verzorgen bij de jeugd, een wedstrijdje fluiten of een bardienst draaien. Enthousiast zijn er inmiddels ver gevorderde plannen om  de History-Cup nieuw leven in te blazen en het “Zaate Snuutskes” horeca-toernooi naar ons mooie park te krijgen .

  Mooie ontwikkelingen die we graag ondersteunen vanuit het bestuur.

  Nu is het tijd om voetbal even te laten voor wat het is – en ons te richten op familie en vrienden. Dan denken we ook meteen aan Igor Hameleers en Jo Boosten – twee belangrijke Jekerdal mannen die ons dit jaar ontvallen zijn.

  Graag wensen wij jullie sfeervolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, waarin wij de toekomstbestendigheid van Sport Club Jekerdal met vertrouwen tegemoet zien.

  Fijne decembermaand allemaal!

  Namens het bestuur van SC Jekerdal