• Wij nodigen u uit voor de aftrap van het project sportieve integratie jonge vluchtelingen en asielzoekers op vrijdag 3 november vanaf 15.15 op de sportvelden van VV Scharn.

    Bewegen is gezond! In verenigingsverband draagt het bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, vergroten van zelfvertrouwen en het bevordert sociale cohesie. Het is daarom belangrijk dat alle kinderen kunnen m eedoen. Ook (juist) als het huishoudbudget niet toereikend is.

    Kinderen van vluchtelingen (asielzoekers en immigranten met een verblijfsstatus) hebben vanwege hun culturele achtergrond (taal, onbekendheid met verenigingen) een extra drempel om succesvol deel te nemen. SC Jekerdal en VV Scharn sp annen zich met dit project in om juist deze jongeren een kans te bieden succesvol aan te sluiten bij verenigingen.

    Ervaring leert -SC Jekerdal voert sinds 2018 een succesvol beleid in deze- dat alle betrokkenen een extra stap moeten zetten en niets vanzel fsprekend is. Dat geldt voor (ouders van) de doelgroep en voor veel verenigingen. Met onze aanpak bereiden we jongeren voor op instroom bij een voetbalvereniging en begeleiden hen bij die stap. Ook ondersteunen we verenigingen met praktische zaken (contrib utie, sportbenodigdheden) en advies.