Contributie

Contributie

Om lid te kunnen zijn van onze vereniging bent u jaarlijks contributie verschuldigd. De hoogte van deze contributie is gewijzigd en vastgesteld in algemene ledenvergadering van 11 april 2016. De ingangsdatum is seizoen 2016/2017.

De contributie bedraagt voor:
 
 
Leden tot 18 jaar: € 180,00 per jaar*
Leden vanaf 18 jaar: € 180,00 per jaar
Niet Spelende Ondersteunende leden €   50,00 per jaar
Niet Spelende Kader Leden €   00,00 per jaar
   
Per inschrijving € 20,00 euro administratiekosten!
  
* In de contributie van de jeugd (t/m 18 jaar) is vanaf seizoen 2016/2017  inbegrepen dat elk team 1x per week getraind wordt door een gecertificeerde trainer.

In de statuten staat m.b.t. de contributie in artikel 8 het volgende: 
"De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
Ereleden en leden van verdiensten zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd."
 
De betaling van de contributie vindt jaarlijks plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient u de vereniging te machtigen om het bedrag te laten afschrijven van bank of girorekening. Er worden dus GEEN facturen of acceptgiro's verstuurd!
 
Het rekeningnummer van Sportclub Jekerdal is: NL44 INGB 0002144383
  
Als het bedrag van de contributie wijzigt, wordt de incasso automatisch aangepast. Het regelen van de incasso gebeurt door de ledenadministratie. Het inschrijfgeld (€ 20,00) dient te worden voldaan bij de contributie in het jaar dat het lidmaatschap aanvangt.
 
LET OP: Indien de contributie of inschrijfgeld niet (tijdig) voldaan is, wordt het lidmaatschap per direct beeindigd.

Terug naar Aanmelden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!